Vážení rodiče, zákonní zástupci, návštěvníci školy…

S ohledem na aktuální epidemickou situaci a nařízení MZ a MŠMT dojde od 1. listopadu na naší škole k přísnějším a důslednějším opatřením pro osoby vstupující do objektu školy (rodiče, doprovázející osoby, návštěvníci školy).

  • Vstup do budovy školy a pohyb v budově pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest – respirátor, rouška, které brání šíření kapének.
  • Doprovázející osoby se v prostorách školy pohybují pouze po nezbytně nutnou dobu (předání, vyzvednutí dítěte)
  • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmějí do školy vstoupit.
  • Při vstupu do budovy použijte desinfekci na ruce (je k dispozici při vstupu do budovy).

Pokud bude žák vykazovat příznaky respiračního onemocnění, budeme ihned kontaktovat zákonné zástupce.

Děkujeme.

Rybiařová Romana, ředitelka školy.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář