Výprava za čolky – mizejícími klenoty naší přírody

V České republice žije 21 druhů obojživelníků. K těm nejběžnějším a nejznámějším patří ropucha obecná či skokan hnědý. Vzácněji je k vidění např. kuňka obecná a jen málokdo měl to štěstí vidět rosničku obecnou či blatnici skvrnitou. Také čolky či mloky spatříme dnes už spíše výjimečně.

Obojživelníci jsou důležitým článkem potravních řetězců, jsou likvidátory mnoha druhů obtížného hmyzu a sami se stávají potravou mnoha predátorů. Pamětníci pamatují, že před lety nebylo možné kvůli kvákání a skřehotání žab ani usnout. To je však již minulostí…Bohužel, v různém stupni ohrožení je v současnosti přibližně 90 % druhů obojživelníků, žijících u nás.

Na rožnovsku z řad ohrožených obojživelníků se lze setkat kromě jiných s čolkem obecným a s čolkem horským. A protože u Rožnova p. R. lze nalézt čolky v lesní tůňce na osmém zastavení Naučné stezky Hradisko, podnikli jsme s žáky ZŠ praktická Rožnov p. R. v květnu dobrodružnou výpravu, která směřovala k nalezení zmíněných ohrožených druhů čolka. Velkou výhodou bylo, že tyto druhy se nemusejí hledat po tmě s baterkami nebo po dešti, ale že se dali nalézt i ve dne, za pěkného počasí.

Při pozorování a lovu čolků si žáci odpověděli na mnoho otázek. Například proč obojživelníci z naší přírody mizí?

Vyčetli jsme si, že k jejich úbytku přispívá odvodňování mokřadů a mizení drobných vodních ploch, luk a remízků. Ohrožení představuje také nárůst silničního provozu, ale i závažné celosvětové a rychle se šířící onemocnění.

Šíření nákazy mezi obojživelníky asi jako laici nebo kolektiv dětí nedokážeme zabránit. Můžeme se však alespoň snažit o zachování jejich přirozeného životního prostředí. Můžeme se podílet na obnově a budování malých nevysychajících tůní, kaluží a zimovišť, můžeme pomoci při zatravňování pozemků kolem vod nebo můžeme informovat své okolí o důležitosti zachování mokřadů. Toto jsou některé z mnoha cest, jak pomoci obojživelníkům k návratu do naší přírody.

Bronislava Pleváková

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář