Výsledky voleb zástupců pedagogických pracovníků školy a zástupců zákonných zástupců žáků do Školské rady při Základní škole praktické v Rožnově pod Radhoštěm

Za pedagogické pracovníky byla zvolena Mgr. Ivana Růžičková, za zákonné zástupce žáků paní Blanka Kretíková.

Zvoleným zástupcům přejeme hodně úspěchů v Novém volebním období 2015 – 2017.

Mohlo by se vám líbit...