Zájmová činnost

  • Hra na flétnu – pískání pro zdraví – 1. a 2. stupeň

  • Cvičení pro zdraví – mladší žáci

  • Chlapci z 5. – 9. roč. se ve sportovním kroužku věnují softbalu, nohejbalu, minikopané.

  • Dorozumívací dovednosti – rozvoj komunikativních dovedností je určen pro děti ze tříd speciální školy.

  • Práce s počítačem pro speciální třídy.

  • Keramika

  • Kroužek ekologie ve 3. a 4. ročníku pracuje s podporou Střediska volného času a grantů MěÚ Rožnov p.R.