Zásadní informace k výuce do 30. 6. 2020

Specifika pro základní školy/třídy zřízené podle § 16 odst. 9. školského zákona

  • ZŠ/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.

Vážení rodiče,
z uvedené části dokumentu OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020, které vydalo MŠMT ČR 30. 4. 2020 vyplývá, že naše škola

  • zůstane pro VŠECHNY žáky uzavřena až do konce školního roku
  • výuka a kontakt s pedagogy jednotlivých tříd bude probíhat dosavadním způsobem
  • ošetřovné pro rodiče platí až do 30. 6. 2020
  • v době od 7,00 do 14,00 je vždy ve škole k dispozici někdo z vedení školy
  • znovu uvádím kontakty, pokud budete cokoliv potřebovat

734 495 825

571 654 165

reditel@zsproznov.cz

kovarnova1@seznam.cz

Přeji vám pevné zdraví a hodně sil. Těším se na kontakt a spolupráci v době, která je pro vás, rodiče, velmi náročná a složitá.

Kovárňová Anna, ředitelka školy

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář