ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU ZŠ PRAKTICKÉ a DO 1.ROČNÍKU ZŠ SPECIÁLNÍ

Zveme všechny předškoláky se speciálními vzdělávacími potřebami i jejich rodiče

na

ZÁPIS
DO 1.ROČNÍKU ZŠ PRAKTICKÉ

a
DO 1.ROČNÍKU ZŠ SPECIÁLNÍ

Kdy? 4. února 2015 od 13,30 do 15,30 hod.

Kde? V prostorách ZŠ praktické, Tyršovo nábřeží 649,
Rožnov pod Radhoštěm

Co s sebou? Občanský průkaz, rodný list dítěte, psychologická a speciálně pedagogická vyšetření, případně lékařské zprávy.

Kontakt: 571 654 165, 734 495 825 – zodpovíme individuální dotazy

CO POSKYTUJEME?

 • Výuku podle osnov základního vzdělávání s úpravou podle rozsahu a stupně handicapu dítěte s lehkým mentálním postižením, s diagnózou autismus ve třídách v malém kolektivu 6 – 14 žáků

 • Výuku podle osnov základů vzdělávání s úpravou podle rozsahu a stupně handicapu dítěte se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, kombinací tělesného a smyslového postižení, s diagnózou autismus -ve třídách v malém kolektivu 4 – 6 žáků

 • Výuku pod vedením speciálních pedagogů a asistentů pedagoga

 • Výuku pod vedením 2 – 3 pedagogů ve třídě

 • Možnost stanovení individuálních vzdělávacích programů a plánů

 • Speciální pomůcky a metody práce, individuální přístup k žákům

 • Zkušenosti se vzděláváním autistických žáků

 • Bezbariérový přístup

 • Kompenzační pomůcky

 • Školní jídelnu, tělocvičnu, relaxační místnosti, cvičnou kuchyňku, učebnu šití, školní dílny, školní pozemek

 • Školní družinu, zájmové kroužky

Mohlo by se vám líbit...