Zápis č. 5 – ze zasedání Školské rady

Zápis č. 5

ze zasedání Školské rady při Základní škole praktické Rožnov pod Radhoštěm

konané 29. srpna 2007 ve 12:00 h

Přítomni: všechny členky ŠR (viz prezenční listina)

Program:

 1. Kontrola usnesení
 2. Školní řád – doplnění
 3. Školní vzdělávací program
 4. Různé

Záznam jednání:

 1. Kontrola usnesení – dosud není plně kryt deficit v provozních prostředcích, jednání s nadřízenými orgány o úpravě rozpočtu teprve proběhnou

 2. Školní řád – je doplněn o klasifikaci podle nových pravidel, kdy se vyučovací předměty dělí podle toho, jaká je převaha činnosti/aktivity

  • vyučovací předměty s převahou teoretického zaměření

  • vyučovací předměty praktických činností

  • vyučovací předměty výchovného a uměleckého odborného zaměření

 3. Školní vzdělávací program „Cesta pro všechny“- byl předložen v kompletní podobě, je podrobně zpracován, přispěli k jeho tvorbě mnozí pedagogové.

  Pro lepší orientaci pro veřejnost i pedagogy je vhodné doplnit jej seznamem zkratek.

 4. Různé

  • informace předsedkyně ŠR o nové e-mailové adrese školy zpsroznov@iol.cz

  • poznámky či připomínky rodičů se nevyskytly

  • školní rok je připraven

Ukončení porady ve 13:00 h.