Lokální strategie rozvoje kvality základního vzdělávání na území ORP Rožnov p/R

Vážení občané,
Předkládáme Vám k seznámení a k Vaší pozornosti poslední pracovní verzi návrhu „Lokální strategie rozvoje kvality základního vzdělávání na území ORP Rožnov p/R“.
Tento strategický materiál komunitního plánování v oblasti regionálního pojetí základního vzdělávání je zpracovávaný v rámci projektu „Zvýšení kvality základního vzdělávání v ORP Rožnov p/R“, který je 100% dotovaný z ESF, operačního programu vzdělávání pro konkurence schopnost a státního rozpočtu. Realizace tohoto projektu probíhá od června roku 2014 a v červnu 2015 bude končit a předmětná „Lokální strategie …“ a je jedním z jeho klíčových finálních výstupů.
Pokud Vás problematika základního vzdělávání zajímá a máte k ní co říct, budeme rádi za každou Vaši připomínku, komentář nebo jakýkoliv podnět. Ty můžete zaslat nejlépe e-mailem na adresu: vlastimil.dorotik@ictbenefit.cz, případně tel.: 603295801.
Další informace ve věci strategického plánování a řízení v oblasti základního vzdělávání v regionu se můžete dozvědět na veřejném setkání k tomuto tématu, které se uskuteční ve středu 27. 5. 2015, v obřadní síni Městského úřadu v Rožnově p/R.
Několik informací k samotnému projektu můžete také najít na webových stránkách projektu na adrese: www.roznovprojekteuskoly.cz, případně www.roznov.cz.
V Rožnově p/R, dne 21. 5. 2015
Ing. Vlastimil Dorotík
manažer strategického řízení
člen realizačního týmu projektu
vlastimil.dorotik@ictbenefit.cz
603 295 801

Lokální strategie rozvoje kvality základního vzdělávání na území ORP Rožnov p/R