Operační program Jan Amos Komenský (JAK)

Operační program Jan Amos Komenský (JAK)
„Sebevzdělávání je naše cesta“

Projekt v rámci OP JAK, reg. č. „CZ.02.02.02/00/22_002/0006239

je spolufinancován Evropskou unií.

Datum zahájení projektu: 01. 09. 2023
Předpokládané ukončení projektu: 30. 11. 2025

Aktivity:

1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
1.V/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen k podpoře profesního růstu pracovníků ve vzdělávání ZŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomoci dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání formou akreditovaných i neakreditovaných kurzů nebo vzdělávacích programů.

Fotogalerie z našich aktivit:

1. Bazální stimulace
https://eu.zonerama.com/zsproznov/Album/11703852

2. Vztahy – předcházení konfliktním situacím

3. Tablet jako efektivní nástroj pro učitele (3D stimulace)

4. Vybudování dvou snoezelenů. (foto po dokončení)