Informace k volbám zástupců pedagogů do Školské rady Základní školy v Rožnově p.R.

Činnost stávající školské rady končí 31.12.2011. Od 1.1.2012 bude na základě voleb ustavena nová školská rada.

Bude znovu tříčlenná:

  • 1 zástupce rodičů, 1 zástupce pedagogů,
  • 1 zástupce zřizovatele, jmenovaný KÚ Zlínského kraje

Ředitelka školy jmenovala:

  • volební komisi ve složení: p.zástupkyně Blanka Kopečková, p.ekonomka Věra Skýpalová
  • přípravný výbor – p.uč. Jaroslava Michlíčková, za rodiče p. Alena Mendelová

Volební lístky se jmény kandidátů z řad pedagogů i rodičů dostanete
v pondělí 21.11.2011.

Samotné volby proběhnou ve středu 23.11. 2011 od 8,00
do čtvrtka 24.11.2011 do 15,00 hod.
Volební lístky vhodíte do volební urny v kanceláři školy ve druhém patře hlavní budovy.

Volební řád je vyvěšen na panelu v přízemí hlavní školy.

Těšíme se na Vaši účast.
Kovárňová Anna, ředitelka školy

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář