Literární beseda spřízněných duší

Koncem prosince proběhla na ZŠ praktická Rožnov p. R. tradiční literární beseda. Její tematické zaměření nazvané „Adventní čas“ přilákalo nejen žáky prvního stupně a speciálních tříd, pro něž byla akce připravena přednostně, ale i příznivce z druhého stupně.

Již název všem předznamenal, že zimní literární setkání bude námětem souviset s blížícími se vánocemi a s adventem.

V první části besedy děti myslely především na sebe a na formulování svých přání. Avšak větší část společně stráveného času žáci věnovali především vzpomínce na své blízké. Učili se formulovat a psát vánoční pozdravy, nakupovat v improvizovaném Andělském knihkupectví a bez ostychu vystupovat před publikem. Učili se, že potěšit a zaujmout své nejbližší mohou i dobře zvolenou knihou. Proto v kouzelném krámku s knižními novinkami žáci 8. a 9. ročníku v podobě krásných andělů nabízeli a představovali mladším spolužákům knižní novinky a pomáhali jim vybrat vhodný knižní dárek pro své nejdražší. Nakoupená překvapení pak děti společně balily a ukládaly pod vánoční stromeček.

Všechny překvapilo, kolik zajímavých, nápaditých a krásně ilustrovaných knih improvizované knihkupectví nabízelo. Jestli se podařilo děti motivovat k četbě, ukáže teprve čas, ale četba poutavých úryvků a představování knih se dětem zcela jistě líbily.

K našim literárním besedám již neodmyslitelně patří divadelní ztvárnění nejrůznějších příběhů nebo pohádek z knih. Letos dostala za úkol každá z pěti skupin zahrát jeden z vánočních zvyků. Žáci si nejdříve v literatuře nebo na internetu o tradicích nastudovali podrobnosti a pak je ostatním představili. Nejlépe se úkolu zhostil 8. a 9. ročník s tradiční úpravou slavnostního štědrovečerního stolu.

Závěrem čekalo na děti sladké překvapení v podobě vánočního cukroví, které si každá třída pro ostatní napekla. Všechny děti a tedy i děti naší školy, spojuje vášeň pro sladkosti. Proto se na sladkou tečku všechny bez rozdílu těšily. Slavnostní náladou a ochutnávkou kulinářských výrobků se poslední literární beseda roku 2012 definitivně ukončila.

Bronislava Pleváková

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář