Spolupráce s organizacemi zabývajícími se enviromentální výchovou

Stejně jako v předešlých letech, tak i letos, se mohou žáci ZŠ praktická Rožnov p. R. účastnit výukových programů, které nabízí organizace zabývající se ekologií a rozvojem enviromentální výchovy na školách.

V letošním školním roce 2011/2012 ZŠ praktická Rožnov p. R. využívá nabídky místního centra ekologické výchovy Ekocentra Radhošť, programů připravených Valašským muzeem v přírodě Rožnov p.R..a v neposlední řadě využívá spolupráce s Michalem Šulganem ze sekce ekologické výchovy ve SVČ Rožnov p. R., které si velice cení.

Zážitkových a dětem naší školy na míru ušitých výukových programů respektujících všechny jejich potřeby, může naše škola využívat jen díky grantu MěÚ Rožnov p. R. a díky finanční podpoře ZŠ praktická Rožnov p. R.

Tato již několik let fungující spolupráce, nenabízí jen zpestření výuky a nové poznatky, ale i pohled odborníka a možnost osobně nahlédnou do složitého, mnohdy záhadného a tajemstvím opředeného světa přírody.

Bronislava Pleváková

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář