Ovoce do škol

Většina malých školáků a jejich rodičů ví, že již od školního roku 2009/2010 probíhá na školách projekt s názvem OVOCE DO ŠKOL, který je zaměřený na podporu zvýšení konzumace ovoce a zeleniny dětmi a mládeží.

Tento projekt byl vytvořen pro žáky 1.- 5. ročníků základních škol a jedná se o dodávku čerstvého ovoce a zeleniny nebo balené ovocné či zeleninové šťávy bez chemických přísad. Dodávané produkty dostávají i děti naší školy, ZŠ praktická Rožnov p. R. a spolu se všemi dalšími dětmi z přihlášených škol je dostávají zdarma.

Většinu nákladů na tento program totiž pokrývají dotace z Evropské unie a nemalé peníze ze svého rozpočtu poskytuje i stát.

Zmíněná opatření mají vést ke snížení dětské obezity a mají podpořit správné stravovací návyky dětí a mládeže. Vyvážený jídelníček a pravidelný pohyb jsou totiž dva základní pilíře zdravého životního stylu.

Pro zvýšení účinnosti tohoto projektu pořádá naše škola doprovodné programy, které jsou zaměřené na stravovací návyky, skladbu jídelníčku, biopotraviny, ekologické zemědělství, ale také na vytvoření funkčního vztahu školy a rodiny, protože ne jen rodina, ale i škola může správným přístupem citelně ovlivnit stravovací návyky svých dětí.

Během uplynulých dvou let proběhly na naší škole uvedené doprovodné programy:

  • Beseda s rybářem – ryby jako nedílná součást zdravé výživy
  • Ekologické zemědělství, biopotraviny a bio-cuketa
  • Šípek – šípkové tvoření – Šípkobraní
  • Sušení ovoce
  • Dýňobraní
  • I bramborové placky mají svoji slavnost – bramborobraní
  • Jablkobraní aneb jablečná slavnost a oslava sklizně jablek

Bližší informace o jednotlivých programech a fotografie z nich najdete na stránkách školy zsproznov.cz pod sekcí EKOLOGIE.

Bronislava Pleváková

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář